Boka och beställ

Ensamhet, oro, skam och stress -

Låt församlingen bli en

EN HELANDE GEMENSKAP

Soul Tools har verktygen

Skapa en trygg gemenskap med äkta och helande relationer

Ge stöd utan lång utbildning


Stöd i form av självledarskap och stödgrupper gör stor skillnad för den som brottas med ensamhet, beroenden, själsliga sår, nedstämdhet och oro. Det skapar också äkta relationer som svarar mot en djup längtan efter kontakt och känslomässig närhet. Att våga vara sårbara tillsammans öppnar för en helande gemenskap.

Soul Tools är verktygslådan för den vanliga medmänniskan. Vi kommer till er med den!
 
 Soul Tools vänder sig främst till församlingar och arbetsgrupper. Vill du som enskild ta del av utbildningar? Kontakta mig för att se om det finns en kurs planerad nära dig!
Undervisning & workshops

Sätt samman er egen kurs!

Vad önskar ni mer utbildning kring för att er er församling ska bli en helande minjö?

Soul Tools erbjuder interaktiv utbildning på plats hos er i ämnen som psykisk ohälsa, trauman, skam och beroenden, sekttendenser, maktmänniskor och dysfunktionella beteenden, förstå känslor, självledarskap m.m.

Samtalsmetodik för att samtalet ska djupna och bli helande. Några psykoterapeutiska metoder.

Att leda olika typer av stödgrupper,
med färg & form inspirerat av Sozo- Art, stödgrupp med taktil massage,
Celebrate Recovery-12 stegsprogram,
Nycklar till Frihet

Läs mer

Boken
 

Verktyg för Själens Vård

Grundbok i själavård och i att leda stödgrupp- finns i handeln inom kort!

Säljs till förmån för Talita -som arbetar med offer för människohandel. Läs mer

Boken ger en modell för själen, förklarar trauma, anknytning, känslor, skam och försvarsmekanismer och hur ande, själ och kropp hänger ihop.

Lär dig självledarskap genom metoden Bi-stegen som består av integrerade psykoterapeutiska metoder.

Lär dig leda stödgrupp med färg och form, taktil massage, 12-stegs-programmet Celebrate Recovery eller utifrån materialet Nycklar till Frihet.

I boken finns också beskrivningar av hur olika psykoterapeutiska metoder kan användas. 

Pris: 230 kr

Köp boken

Handledning & terapi

Få stöd i grupp eller enskilt

För att komma igång med ett arbete med stödgrupp och samtal kan det behövas handledning.

Terapi för den enskilde via länk eller i mottagningen i Aneby.

Läs mer


Om Soul Tools & Bi-stegen

Verktygslådan

En hantverkare har många och avancerade verktyg. I mitt kök har jag en liten verktygslåda för enklare uppdrag

Den som ger vård för psykisk ohälsa har lång utbildning och är likt en hantverkare som har avancerade verktyg.

Verktygen i Soul Tools är likt min enkla verktygslåda. Stödgrupper och träning i självledarskap kan ge effektivt stöd men är inte vård och behandling.

De ger också en grund för att skapa en helande gemenskap i församlingen.

Verktygen

Bi-stegen
Verktyg för självledarskap

Det är ett verktyg för självledarskap som bygger på integrerade psykoterapeutiska metoder. Bi-stegen verkar för att hela anknytningsskador och skam.

Bi-stegen utgår från upplevelsen i kroppen, utforskar upplevelsen i fantasin, känslor och tankar.

Bi-stegen är ett verktyg för att växa i en trygg identitet fri från skam och dysfunktionella beteenden och tankar.

Om mig

Jag som driver Soul Tools heter Pernilla Eklund. Jag har arbetat med själavård på Team Med Uppdrag sedan 2008. Jag är kursansvarig för TEAM vid Vadstena Folkhögskola.

Jag har en masterexamen i psykoterapi vid International Psychotherapeutic School in Christian Culture. Jag har också en bakgrund som ämneslärare i biologi och naturvetenskap.

Boka paket, undervisning, workshops, handledning, terapi, köp boken eller ställ frågor

Jag vill ha kontakt med dig

Fyll i formuläret nedan och berätta om dina önskemål!
Eller kontakta mig på info@soultools.se eller ring eller skriv sms till 0738-449122
Namn E-mail Meddelande och beställning Skicka